Årsmøte Skogn og Grønningen Almenninger 2021 innkalling og Årsmøtedokumenter

Årsmøte for 2020 blir avholdt på Teams TORSDAG 8. april 2021 KL.19.00

Årsmelding og Regnsakap.2020

På grunn av Covid-19 blir også årsmøte for 2020 på den digitalt møteplattformen Teams, alle som ønsker å delta må melde seg på til [email protected] eller 41601351 innen 6. april. Innkalling, årsmelding og regnskap er utlagt hjemmesiden og på allmenningskontoret. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 1.april.