Årsmøte Skogn og Grønningen Almenninger 2022 innkalling og Årsmøtedokumenter

Årsmøte holdes på Cafe Skognstuene TORSDAG 7. april 2022 KL.19.00

Valgkomiteens forslag.2022 Årsregnskap 2021 Årsmelding.2021

Innkalling, årsmelding og regnskap og valgkommintens forslag er utlagt hjemmesiden og på allmenningskontoret.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 1.april.

Styret