Årsmøte Skogn og Grønningen Almenninger torsdag 13. april. kl 19.00, på Cafe Skognstuene.

 

 

Årsmøte holdes på Cafe Skognstuene TORSDAG 13. april 2023 KL.19.00

Årsmelding og regnskap  er utlagt på hjemmesiden og på XL Bygg, Skogn.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 11. april.

Styret.

Årsregnskap_2022_signert Årsmelding_2022_signert