lavor
skogsdriftsom
elgjakt
ferskvannsfiske

 

Skogn og Grønningen Almenninger består av  Skogn Bygdealmenning og Grønning statsalmenning. Grønningen Statsalmenning har en delt forvaltning. Skogen eies og drives av de bruksberettige i  bygdealmenningen og grunnen eies av Statskog SF. Administrasjon ligger på Skogn, halvannen time nord for Trondheim.
Det totale arealet for almenningen er på 98.494 daa, hvorav produktivt areal er 35.648 daa.

Bruksretter:
297 eiendommer har bruksberett i Skogn og Grønningen Almeninger.

Hovednæring:
Skogbruk, utmarksforvaltning her under jakt og fiske, byksling av hyttetomter, drift og utvikling av hytteområder og kapitalforvaltning.