Bomveger

Tomtvassvegen og Grønningsvegen 

Vi har automatiske bomstasjoner på Kolberg og Hjelmen, de er oppdatert til skiltgjenkjenning. For å betjene systemet må en gå inn på PassPay.no denne nettsiden kan en betale for enkeltpasseringer og kjøpe årskort. Det er også detaljert beskrivelse ved bommene!

Årskort: Velge Tomtvassvegen og Grønningsvegen, legge inn bilnummer på bilen som årskortet skal gjelde for og betale.

Enkelt passeringer søker en på bilnummer og betaler innen 48 timer, ellers vil en få tilsendt faktura. (fakturagebyr)

Enkeltur: kr. 80,-

Årskort: kr. 900,-  (kalenderåret)

Bomstasjoner