Eiendommer

Skogn og Grønningen almenninger består av, Skogn bygdealmenning og Grønning statsalmenning med et totalt areal på 98.494 da, hvorav produktiv skog areal på 35.648 da.

Allmenningen drifter og vedlikeholder: 33 km skogsbilveger.

Eiendommen bygsler: 238 hyttetomter og 49 nausttomter .

Idrettsanlegg: allmenningen leier ut areal til ski,hopp,slalåm, skyting,jaktskyting og motorcross

Naturreservater :Grønningen, Røkkesdalen/Skogndalen og Stråmyra.