Ferskvannsfiske

oerret

Alt kortsalg er samlet i Felleskort for jakt og fiske.  Det selges kort gjennom nettportalen Inatur Norge A/S.
Det selges tre-dagers kort og sesongkort.

Fiskekort med stang, håndsnøre, oter og garn:  sesongkort kr. 250,-/3-dagers kort kr. 100,-.
For fiske med stang og håndsnøre er det gratis fiskekort til personer som ikke har fylt 16 år.

Kortet gjelder for fiske i følgende områderL

Statsalmenningene Reinsjø, Grønning, Migen, Ørndal og Lynum.
Frol Bygdealmenning,Skogn og Grønning almenninger.
Eiendommene Reistadbustaden og Tomtvassli østre v/ Tomtvatnet.
Kortet gjelder fiske fra begge sider av elva Storelva (Forra) mellom Fersoset og Hårskallåa.

Kjøp fiske kort via mobilen

Garnfiskeregler:
Fiske med fritt antall garn i alle vann, med følgende unntak: Ikke tillatt med garnfiske i Skalltjønna og Davebustadtjønna. Største tillatte maskevidde for alle vatn: 24 mm (26 omfar)