Styret

Styret på 6 personer velges av og blant de bruksberettigede for 4 år om gangen.

Sittende styre 2023:

Leder:        John Bakken, e-post:  [email protected]      mobil: 951 21334

Nestleder: Frode Leira, e-post: [email protected]    mobil: 959 26764

Styremedlemmer:

Gudrun Veske, e-post: [email protected]                  mobil: 976 06701

Håvard Jermstad, e-post: [email protected]                        mobil : 952 50406

Arne Kristian Lorås, e-post: [email protected]                      mobil:  957 69923

Kenneth Skjerve, e-post: [email protected]                         mobil: 957 57876