Årsmøte Skogn og Grønningen Almenninger tirsdag 9. april. kl 19.00, på Cafe Skognstuene.

 

 

Årsmøte holdes på Cafe Skognstuene TIRSDAG 9. april 2024 KL.19.00

Årsmelding og regnskap  er utlagt på hjemmesiden og på XL Bygg, Skogn.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må sendes skriftlig til styret innen 5. april.

Styret.02.04.2024 – Årsoppgjør 2023 – SKOGN OG GRØNNINGEN ALMENNINGER.signert Årsmelding.202302.04.2024 – Årsoppgjør 2023 – SKOGN OG GRØNNINGEN ALMENNINGER.signert