Tilskudd

Almenningen utbetaler tilskudd til nybygg hvor det ikke benyttes almenningsmaterialer, etter følgende regler:

wpid-20131119_141805.jpg1. Våningshus: Inntil kr. 20.000,-.
Bygges det i tillegg generasjonsbolig i samme hus gis 50 % tillegg, dvs. inntil kr. 30.000,-.

 

driftsbyggninng2. Driftsbygninger:  Tilskudd pr. m2 inntil kr. 80,-.
Maks. pr. bygning kr. 20.000,-.

 

redskapshus3. Redskapshus:  Tilskudd pr. m2 inntil kr. 50,-.
Maks. pr. bygning kr. 20.000,-.

 

 

 

Det må søkes før bygging, og søknaden må inneholde tegninger og beskrivelse av byggearbeidet.  Brukes det almenningsmaterialer kommer rabatt på disse i fradrag.
Tilskudd eller rabatt gis ikke til gjenoppbygging etter brann.