Småviltjakt

rype_fluktAlt kortsalg er samlet i Felleskortet for jakt og fiske som består av en rekke eiendommer. Alt kortsalg administreres av Skogn og Grønningen almenninger.

Det selges kort gjennom nettportalen Inatur Norge A/S.

Korttyper og regler finner dere på nettsiden til Inatur.

Se kart

Kortet gir rett til å drive småviltjakt og fangst, inkl. gaupe med, eller uten hund i følgende områder:

Statsallmenningene Reinsjø, Grønning, Migen, Ørndal og Lynum
Frol bygdealmenning
Skogn og Grønning almenninger
Levanger kommuneskoger Frol
Eiendommene Tomtvassli østre og Reistadbustaden.

All jakt på rype og skogsfugl er tillatt til og med 23.12. Hare er tillatt ut jaktsesongen.

Spesielle bestemmelser og begrensninger:
Jakttidsstart småviltjakt med, eller uten hund fra 15.09. Jakttidsstart på ender og gjess fra 21.08.
Jakt med hund: Det forutsettes hunder med gyldig bevis for at hundene er saureine.
Bag-limit: 2 ryper og 1 skogsfugl pr. dag.
I Reinsjø statsalm. er det ikke tillatt med jakt på ender og gjess. I Øvre Forra naturres. er det kun tillatt med jakt på hønsefugl, hare, rev og mink.
Samjakt storviltjakt – småviltjakt i perioden 25.09.-01.10. er tillatt i Reinsjø statsalm. på området vest for Glunka.  Fra 02.10. praktiseres samjakt for hele området. Det henstilles om at småviltjegerne tar kontakt med elgjaktlederene i forkant av utøvelsen av jakta.
Jakt på gaupe under forutsetning av utstedt kvote for området.