Beite

Saubeitet blir organisert gjennom Hoabustad og Skogn saulag hvor Bjørn Pettersen er leder i 2014.Tlf: 991 59 752

Vi har en aktiv seter på allmeningen. På Kongshaugen er det mulighet for kjøp av rømmegrøt, lapper med gomme og kaffe etc. Det er servering fra først på juli og til først på august, ellers etter avtale med Arne Kristian Loraas.

Tlf: 957 69 923

Det ble i 2011 sluppet 1135 sau, 1720 lam og 20 storfe, i 2012 ble det sluppet :1257 sau,1807 lam og ca.15 storfe. I 2014 var 1320 sau og 1984 lam på beite av disse kom 5.3 % sau og 7.7% ikke levende hjem..

Telefon og merkeliste for sau last ned

Hoabustad og Skogn saualag 2014