Elgjakt

Tomtvatnet vest og Tomtvatnet øst.
Kvote 2022: 16 dyr totalt.

For 2022 er områdene utleid slik:

Jaktledere:

 Tomtvatnet øst: 

 Toralf Hjelde. mob. 906 50736

 Torfinn Kvello. mob. 950 47575

  Tomtvatnet vest:

  Ottar Lynmo. mob. 416 97736

 Jan Erik Halsan. mob. 977 72753