Ved

Salg av ved:

BJØRKVED:

40 l sekker 85.-

1500 l sekk 2000.-

Vedbua i Hjelmen selvbetjening betal med VIPPS og notere kjøpet i utlagt bok

Veden leveres tilkjør, det avtales frakt etter avtale.

vedBruksberettigede kan kjøpe ved fra lund, eller ved selvhogst. 

Ta kontakt med allmenningen 41601351.