Ved

Kjøp av ved:

ved

Bruksberettigede kan kjøpe ved fra lund, eller ved selvhogst. Det tilbys også selvhogst for hytteeierne på tilviste områder.

Ta kontakt med bestyrer.