Ved

Salg av ved:

BJØRKVED:

60 l sekker 120.-

1500 l sekk 2000.-

Veden leveres tilkjør, det avtales frakt etter avtale.

vedBruksberettigede kan kjøpe ved fra lund, eller ved selvhogst. 

Ta kontakt med allmenningen 41601351.