Ved

Salg av ved:

60 l sekker 80.-

1500 l sekk 1500.-

Veden leveres tilkjørt.

vedBruksberettigede kan kjøpe ved fra lund, eller ved selvhogst. 

Ta kontakt med allmenningen 41601351.