Elgjakt

elgAllmenningen er delt to områder:  Tomtvatnet øst og Tomtvatnet vest.
Kvote 2014: 14 dyr totalt.

For 2014 er områdene utleid slik:
Tomtvatnet vest:
Jaktlag v/ Toralf Hjelde tlf. 95 81 25 69
Tomtvatnet øst:
Jaktlag v/ Joar Nyborg tlf. 99 00 55 70