Hyttefelt og hyttetomter

Ledige hyttetomter:

Tomtvasslia:

På kartet er det inntegnet eksisterende hytter og sirkler for ledige tomter  Se kart.

Klauvtjønna:

Noen ledige tomter.

Grønningen:

Nytt hyttefelt på Finnåsen.

Oppstart av reguleringsarbeid 2017.

Byggesaksrutiner og kostnader:

Alle søknader sendes allmenningen for godkjenning, og vi videresender til kommunen.

Det påløper byggesaksgebyr: 2.500.-  for behandling og godkjenning.

Salg og eierskifte:

Kontaktinformasjon og utestående skal undersøkes med allmenningen.

Rekvisjon for oppmåling  gjøres av allmenningen og sendes kommunen som utsteder målebrev.

Nye festekontrak eller overføring av festekontrakt avklares med allmenningen.

Det påbeløper eierskiftegebyr: 5.125.-