Hyttefelt og hyttetomter

Ledige hyttetomter:

Tomtvasslia:

På kartet er det inntegnet eksisterende hytter og sirkler for ledige tomter, det er bygget ny tilkomst veg i Tomtvasslia til ledige tomter.  Se kart.

Klauvtjønna:

Noen ledige tomter.

Grønningen/Finnåsen

Nytt hyttefelt på Finnåsen, det er planlagt 40 tomter med veg,  vann og avløp og strøm. 

Planene er behandlet i kommunen i juni 2019 og den er oversendt til endelig behandling i depertemanger, 2020 – 2021.

Byggesaksrutiner og kostnader:

Alle søknader sendes allmenningen for godkjenning, og vi videresender til kommunen.

Det påløper byggesaksgebyr: 2.500.-  for behandling og godkjenning.

Salg og eierskifte av hytte og naust

Kontaktinformasjon og utestående skal undersøkes med allmenningen.

Rekvisjon for oppmåling  gjøres av allmenningen og sendes kommunen som utsteder målebrev.

Nye festekontrak eller overføring av festekontrakt avklares med allmenningen.

Det på beløper eierskiftegebyr: 5.860.-