Hyttefelt og hyttetomter

Ledige hyttetomter:

Finnåsen hyttefelt på Grønningen

Nytt hyttefelt på Finnåsen er godkjent med 20 tomter, det jobbes med vann og avløps plan og strømtilførsel.

Det vil bli igangsatt utbygging 2024, intreserte kan ta kontakt med allmenningen på telefon 41601351.

Tomtvasslia:

På kartet er det inntegnet eksisterende hytter og sirkler for ledige tomter, det er bygget ny tilkomst veg i Tomtvasslia til ledige tomter.  Se kart.

Byggesaksrutiner og kostnader:

Alle søknader sendes allmenningen for godkjenning, og vi videresender til kommunen.

Det påløper byggesaksgebyr: 3.500.-  for behandling og godkjenning.

Salg og eierskifte av hytte og naust

Kontaktinformasjon og utestående skal undersøkes med allmenningen.

Rekvisjon for oppmåling  gjøres av allmenningen og sendes kommunen som utsteder målebrev.

Nye festekontrak eller overføring av festekontrakt avklares med allmenningen.

Salgsomkostninger påbeløper eierskiftegebyr: 6.385.-