Styret

Styret på 6 personer velges av og blant de bruksberettigede for 4 år om gangen.

Sittende styre 2021:

Leder:        John Bakken, e-post:  [email protected]      mobil: 951 21334

Nestleder: Sverre Ronglan, e-post: [email protected]    mobil: 970 34659

Styremedlemmer:

Gudrun Veske, e-post: [email protected]                  mobil: 976 06701

Rune Myren, e-post: [email protected]                          mobil : 995 80118

Tore Knipenberg, e-post: [email protected]         mobil:  412 06886

Håvard Jermstad, e-post: [email protected]                       mobil: 952 50406