Styret

Styret på 6 personer velges av og blant de bruksberettigede for 4 år om gangen.

Sittende styre 2020:

Leder:        John Bakken, mobil: 951 21334

Nestleder: Sverre Ronglan,  mobil: 970 34659

Styremedlemmer:

Gudrun Veske,  mobil: 976 06701

Rune Myren, mobil : 995 80118

Tore Knipenberg, mobil:  412 06886

Håvard Jermstad, mobil: 952 50406