Styret

Styret på 6 personer velges av og blant de bruksberettigede for 4 år om gangen.

 

Sittende styre 2014:

Leder:        Ståle Svendgård tlf: 992 47104

Nestleder: Sverre Ronglan  tlf: 970 34659

Styremedlemmer:

Odd Nordberg  tlf: 950 39556

John Bakken tlf: 951 21334

Rune Myren tlf. 995 80118

Harald Dalheim tlf.915 25428