Trelast

Vi har avtale med Byggeriet, Remyra om almenningsrabatt på trelast og byggevarer.

Det gis 25 % rabatt på gjeldende prisliste, 25 % rabatt på byggevarer ved fakturering og 30 % rabatt ved kontantkjøp. Fakturering skjer direkte fra Byggeriet A/S til hver enkelte kunde.

Ved kjøp av materialer for over kr. 30.000,- pr. år skal det sendes søknad med beskrivelse av prosjektet og tegninger, før arbeidet settes igang. Styret vurderer uttakets størrelse ut fra et jordbruksmessig behov på eiendommen, og fastsetter rabatt ut ifra dette.