Trelast

Det er ikke rabatt på kjøp av allmenningsmatrialer.

Det er mulig å kjøpe tømmer fra lunn